Downtown Historic Tomato Bowl Stadium » Tomato Bowl Grand Opening - June 7, 2019

Tomato Bowl Grand Opening - June 7, 2019